Mobirise

Intax

belastingaangifte 2018

aangifte Inkomstenbelasting 2018

onze vragenlijst:

Mobirise


Teruggaaf- en aanslaggrens voor de inkomstenbelasting
De grens voor een teruggaaf op verzoek, voor te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen is € 14 (was 2017 ook € 14).
De aanslaggrens voor de inkomstenbelasting is € 46 (was € 45).  Lagere bedragen worden kwijtgescholden.


Verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling terug vanaf 2018
De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting voor de eigen woning komt terug vanaf 1 januari 2017. Het gaat om de vrijstelling van maximaal € 100.800. Wilt u gebruikmaken van deze vrijstelling? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
• U bent tussen de 18 en 40 jaar.
• U gebruikt het bedrag van de schenking voor:
aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning
aflossing van uw eigenwoningschuld
aflossing van een restschuld van uw verkochte eigen woning
afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming


Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning wordt hoger
Hebt u inkomen uit werk en woning dat in de 52%-schijf valt? Dan berekenen wij de belasting over de aftrekbare kosten eigen woning eerst ook tegen het vaste percentage van 49,5%. Daarna vindt een correctie plaats voor het deel van de aftrek van de aftrekbare kosten eigen woning dat in de 52%-schijf valt. Wij tellen dan een bepaald percentage op bij de belasting die u moet betalen. In 2018 is dit percentage 2,45%. In 2017 was het 2%.

Vermogen

box 3 onredelijk zware belastingVanaf 2017 is de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen verandert. Er zijn dan 3 vermogensschijven. U hebt daarmee forfaitair meer voordeel over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf geldt een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.

De heffing is overigens nog steeds veel te hoog in verhouding met het gemiddelde rendement wat u met uw spaargeld kunt realiseren. Er lopen diverse rechtszaken bij de Hoge Raad, die is tot nu toe steeds terughoudend en vindt dat de politiek dit in een wet moet regelen.
Misschien is de Hoge Raad het dit keer zat dat de politiek het niet oppakt en wordt er in het voordeel van de belastingplichtige besloten

Mobirise