best html templates

Intax

 2019

aangifte 

Inkomstenbelasting

Teruggaaf- en aanslaggrens voor de inkomstenbelasting
U hoeft alleen te betalen als het te betalen bedrag € 47 of meer is. Krijgt u minder dan € 15 terug, dan wordt dat niet uitbetaald. 

Beperking hypotheekrenteaftrek als u een hoog inkomen hebt
Is uw inkomen uit werk en woning in 2020 of 2019 hoger dan € 68.507? Dan krijgt u minder aftrek voor de rente en kosten van uw eigen woning. Dat komt door de 'tariefsaanpassing' in de hoogste belastingschijf.
In 2020 wordt in de hoogste belastingschijf de aftrek van de hypotheekrente beperkt tot 46%. In 2019 was dat 49%. 
De tariefsaanpassing geldt niet alleen voor de hypotheekrente. Maar ook voor alle andere aftrekbare kosten voor uw eigen woning. Zoals periodieke betalingen voor erfpacht en notaris- en advieskosten voor het afsluiten van de hypotheek.
Jaarlijks wordt het tarief voor de aftrek voor de eigen woning verminderd. Totdat u in 2023 nog maar 37,10% van de rente en kosten van de eigen woning kunt aftrekken.