free web creation software

INTax Tax Consultants

Het belastingadviesbureau voor de werknemers en zelfstandigen die in het buitenland werken of wonen.

Mobirise


INTERNATIONALE AANGIFTEN INKOMSTENBELASTING
Intax zorgt ervoor dat uw belastingaangifte voldoet aan alle eisen die door de Belastingdienst zijn opgelegd en proberen voor iedere cliënt het maximale eruit te halen.
De kracht en het voordeel van INTax is dat er veel ervaring en expertise is verkregen vanuit opleiding, bedrijfsleven en de financiële dienstverlening, zodat wij onze diensten tegen zeer aantrekkelijke en concurrerende tarieven kunnen aanbieden. Wanneer u inkomen ontvangt uit het buitenland, u gaat emigreren, u buitenlandse bezittingen heeft of u in het buitenland woont, maar bezittingen heeft in Nederland, bent u bij ons aan het juiste adres. In deze situaties is deskundig internationaal belastingadvies van belang. Deze situaties worden namelijk al snel erg ingewikkeld.. Vaak hebt u behalve met het Nederlandse ook met andere belastingstelsels, internationale belastingverdragen, buitenlandse belastingplicht en uitzonderingsregelingen te maken. Internationaal belastingrecht biedt soms ook mogelijkheden om belasting te besparen. 

Mobirise

INTax

belastingadviseur
internationaal wonen en werken
mail@intax.nl

Mobirise

BELASTING BIJ WERKEN IN HET BUITENLAND!
Indien u gaat werken en eventueel wonen in het buitenland heeft dit fiscale gevolgen. Denk hierbij aan uw eigen woning in Nederland, betaalde premies voor een lijfrenteverzekering en uw bank- en spaarrekeningen in Nederland en daar buiten.
Wanneer u voor een buitenlandse werkgever werkt kunt uw inkomen in aanmerking komen voor de aftrekpost elders belast wegens het werken in buitenland (voorkoming van dubbele belasting). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een land waar Nederland een belastingverdrag heeft en een land dat geen verdragsland is. 
INTax heeft hier jarenlange ervaring in en helpt u vooraf met advies en achteraf met uw 

Intax

bezwaar, beroep, ambtshalve herziening
tel 010-2439937

Mobirise

Bezwaar en beroep!
Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres, vooral als het internationale zaak betreft en ook als de aangifte is opgesteld door een andere belastingconsulent. We bekijken graag uw zaak en beoordelen de kans op succes en informeren u daarover.
We zorgen voor uitstel van behandeling gedurende de behandelingstermijn. Indien u in het gelijk wordt gesteld dan heeft u er recht op dat de Belastingdienst u een vergoeding geeft voor de kosten van de adviseur. 

Stalling

Aftrekposten die niet tot een belastingvoordeel leiden
mag u doorschuivenWanneer u door inkomsten uit het buitenland in aanmerking komt voor de aftrek belast wegens het werken in het buitenland en aftrekposten hierdoor niet tot een belastingvoordeel leiden, kan wellicht de stalling – doorschuifbeschikking (stalling) bij u van toepassing zijn.
Het bedrag van de aftrek om dubbele belasting te voorkomen mag niet hoger zijn dan het bedrag dat u verschuldigd bent aan inkomstenbelasting in die box. Dit kan betekenen dat bepaalde aftrekposten niet tot een belastingvoordeel leiden, zoals de hypotheekrente van uw eigen woning.
Deze beschikking ontvangt u wanneer de aanslag definitief is opgelegd. Dit bedrag van stalling kunt u dan toepassen in het (daaropvolgend) jaar dat u in Nederland belasting moet betalen. 

Mobirise

Intax

Waar iemand woont, wordt door de omstandigheden bepaald

Wonen in het buitenland
Wanneer u woonachtig bent in het buitenland maar inkomen uit Nederland geniet of Nederlandse bezittingen heeft, kan dit fiscale gevolgen hebben,  waarbij u wellicht aangifte in Nederland dient te doen.

Iemand die buiten Nederland woont, moet als buitenlands belastingplichtige o.a. aangifte doen van:
- loon van een Nederlandse werkgever wegens werken in Nederland of in de scheepvaart
- loon bij meer dan 183 dagen in Nederland werken
- nederlands onroerend goed

Spaargeld en aandelen zijn alleen belast in het woonland
Bij twijfel over de woonplaats heeft de belastingdienst heel veel mogelijkheden aan informatie komen, de belastingdienst kan uw energienota opvragen maar ook kijken hoe vaak u de museumjaarkaart gebruikt.

Mobirise

Intax

middeling

Mobirise

Middeling!
Indien er sprake is van wisselende inkomsten over drie achtereenvolgende jaren, kan er worden gekeken of u kunt profiteren van de middeling. De aanvraag kan pas worden ingediend wanneer u de definitieve aanslag over het laatst berekende jaar heeft ontvangen.
Met middeling wordt het gemiddelde inkomen over 3 aaneengesloten kalenderjaren berekend. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens berekent u hoeveel belasting u per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan hebt u mogelijk recht op een teruggaaf. Middeling is onderdeel van onze software en is direct op te vragen.

Intax

uitstel aangifte 

Uitstel indienen aangifte
Indien u client bij ons bent, zorgen wij jaarlijks voor uitstel voor het indienen van de aangifte inkomsten- en vennootschapsbelasting volgens de becon regeling.
U heeft dan tot het einde van het jaar de tijd uw gegevens bij elkaar te verzamelen en aan ons door te geven

Mobirise

CONTACT

We zullen uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden