make a website

Intax

Uw meerpaal in belastingzaken

Mobirise

Kleine ondernemersregeling 
Vanaf 1 januari 2020 verandert de huidige kleineondernemersregeling (KOR). Vanaf dat moment kan er gekozen worden voor een vrijstelling van de btw-plicht. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de omzet niet meer bedragen dan 20.000 euro per kalenderjaar.

Gevolgen nieuwe KOR
Als er gekozen wordt voor de vrijstelling, dan zijn dit de gevolgen:
U brengt geen btw meer in rekening gebracht bij klanten.
De btw die andere ondernemers in rekening brengen, kan niet meer afgetrokken of teruggevraagd worden van de Belastingdienst.
Btw-aangifte kan achterwege gelaten worden.

De omzet moet echter nog wel bijgehouden worden in de administratie. In de nieuwe KOR kunnen ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en bv’s gebruikmaken van de regeling.

Dit jaar nog aanmelden voor de regeling
Met het ingaan van de nieuwe regeling vervalt de huidige KOR en de ontheffing van administratieve verplichtingen. Vanaf 2020 bestaat de belastingvermindering voor de btw niet meer. U of uw klant moet daarom vóór 20 november 2019 laten weten of er gebruik gemaakt gaat worden van de nieuwe KOR, als u direct vanaf 1 januari 2020 wilt deelnemen.

Als er nu al een ontheffing van administratieve verplichtingen is afgegeven, dan is aanmelding voor de vrijstelling niet nodig.
Dit doet de Belastingdienst. Vanaf het moment dat de klant aan de nieuwe kleineondernemersregeling deelneemt, geldt deze regeling voor ten minste drie jaar.